Det luktar fackligt liggsår om vårdstrejken!

Strejkbloggare Frick, som numera – i eftertankens kranka blekhet – skriker ut fjantiga arbetar-floskler i VERSALER på ”Syrrabloggen”…

Jag fick några frågor från Markus Frick, strejkbloggare på den sponsrade bloggen ”Syrrabloggen”, som jag svarade på:

”Hur tycker du att vi skall gå till väga för att få rätt lön för vår kompetens.”

Låta professionella personer sköta era löneförhandlingar.

”Kankse tycker du att vi redan är rätt avlönade?”

Nej, jag tycker att ni ska ha mer i lön. Sättet ni försöker få mer i lön är dock fullkomligt förlegat och ni låter er luras in i ett proletärt maktspel där ni kommer förlora. Inte ens sossarna stödjer ju er!

”Vad tycker du våra löner skall baseras på?”

Kunskap, erfarenhet och specialkompentens. Ni har en genomsnittlig lön på 25,000:-/mån det är en bra lön. När folk får veta detta i allt större utsträckning så kommer ni önska att ni tog SKL:s sista bud…Tro mig…Folkets dom är hård mot de giriga…

Eftersom jag var en ”good sport” och svarade på hans frågor så ställde jag några till Markus:

1. Vilken yrkesgrupp tycker du ska få mindre i lön om ni nu får dubbelt så mycket som alla andra?

2. Tror du att det kommer anställas fler eller färre ”sjuksyrror” efter er strejk?

3. Tror du att ni hade tvingats gå ut i strejk om Vårdförbundet haft professionella löneförhandlare i de tre senaste avtalsrörelserna?

Dessa frågor ställde nog till det för Markus eftersom jag inte fått något svar ännu. Han tvingades nog till att rådfråga facket först…Som om det någonsin hjälpt någon…:-D

Har de utvidgat strejken till bloggen också eller har Markus svarat nu?

Titta efter på:

http://blogg.aftonbladet.se/23309/perma/809511/#comment

Det luktar fackligt liggsår om vårdstrejken!

Avskaffa fackets monopol på lönesättningar i Sverige!

Här är ett annat inlägg som kanske kan intressera dig, Markus? 😉

https://politikbloggen.wordpress.com/2008/05/02/dagens-konflikt-apa/

Annonser

5 svar to “Det luktar fackligt liggsår om vårdstrejken!”

 1. Markus Says:

  Beklagar den sena återkopplingen. Tack för dina synpunkter och nej, strejken har inte utvidgats till bloggen haha… dock har vi lokalt avslutat vår strejk då nya delar har tagits ut. Blir nog inte så många inlägg framöver för min del.

  1. Vilken yrkesgrupp tycker du ska få mindre i lön om ni nu får dubbelt så mycket som alla andra?

  Jag tycker inte att någon skall få mindre. När man arbetar skall man ha lön för sin kompetens. Det man ger verksamheten i arbetsinsatser skall man få betalt för i sitt lönekuvert.
  Jag hävdar att det finns pengar redan och att det är en prioriteringsfråga. Vår arbetsgivare har tex. en peronalomsättning på 20% varpå varje nyanställd personal beräknas kosta verksamheten 180 000kr för att skola in. Prioritera lönespridning för att stävja personalomsättningen så minskar även inskolningskostnaderna osv.
  Det finns som sagt landsting som har lyckats ge högre procentuell utfall än de garranterade 2%en. Gävleborgslän lyckades ge över 4% trotts att de bedöms vara ett fattigt landsting.
  Karolinska valde itället tex. att betala 5miljoner för sin nya logga, plus x antal miljoner för tjänstebilar till lednignen (för pendling mellan sjukhusen) trotts att det finns penlingsbuss. Vår lokala arbetsgivare har köpt en patientsäng för överviktiga för a. 200 000 som var visnings exemplar. Den fungerade inte och gick inte att laga. Det betalades x antal miljoner för ett konsultföretag som medlade mellan chefterna inom onkologen osv.

  Svar: Det går att lösa med befintliga pengar.

  2. Tror du att det kommer anställas fler eller färre “sjuksyrror” efter er strejk?

  Det beror på avtalet. Någonstans mellan 15% på 2år och 8,5% på 3 år och 0% tillsvidare (medlarnas bud).
  Rekryteringen av våra fyra yrkesgrupper är hög inom landsting, kommun och privat vård. Det är ett underskott av våra yrkesgrupper. Störst brist är det på Biomedicinska analytiker med höga pensionsavgångar och hög rekrytering inom läkemedelsindustrin.
  Vad gäller anställning av sjuksköterskor tror jag att den kommer att minska något, dock finns det fortfarande en massa vårdplatser som står tomma pga att det inte finns tillräkligt med sjuksköterksor. Värst är bristen av specialistutbildade sjuksköterkor (operation, anestesin och intensivvården). Antalet som söker specialistutbidlnignar har minskat de senaste åren bla pga den dåliga löneutvecklingen, vissa får gå ner i grundlön.
  Jag tror att den omfattande konverteringen av underskötersketjänster till sjukskötersketjänster kommer att avta eller upphöra helt då arbetsgivaren inte längre vinner ekonomiskt på att konvertera bort en erfaren undersköterska till en nyutbildad sjuksköterska.

  Svar: Fortsatt höga anställningtal fast lite lägre för sjuksköterksor. Fler som söker sig till privata arbetsgivare och utomlands (den trenden ses redan idag).

  3. Tror du att ni hade tvingats gå ut i strejk om Vårdförbundet haft professionella löneförhandlare i de tre senaste avtalsrörelserna?

  Vi har både anställda löneförhandlare, jurister och en vald styrelse, hur professionella de är kan jag inte säga. Självklar tror jag att ju bättre förhandlare ju längre bort från en strejk kommer man. Det samma gäller för SKL sidan.

  Jag är mer kritisk till den offentliga arbetsgivaren. Vårt föregående avtal la ett stort ansvar på att arbetsgivarna skulle klara av att göra så kallade omvärdsanalyser där privata sektorn skulle vara lönesättande. Detta sket helt enkelt många arbetsgivare i trotts att de stod i löneavtalet. De arbetsgivare som genomförde omvärdsanalyser betalade också ut mer i lön. Det har handlat mcket om vilja istället för lön för kompetens. Privata arbetsgivare har betalat ut mer i lön. Statligt anställda har de högsta lönerna (här är de som ingår i försvaret eller kontrakterats för ulandstjänst).
  SKL tycker inte att vi skall ha mer betalt och det tycker vi…

  Svaret blir alltså ja inom den offentliga sektorn, Nej inom den privata sektorn (om vi haft en egen förhandlare för den privata sektorn).

 2. Ole Dolyckan Says:

  Tack för dina svar, Markus. Du är ju inte alls så proletärt upprörd som du verkar på ”Syrrabloggen”. Är det ett spel för gallerierna?

  Vårdförbundets inkompetens är ökänd. De är tillsammans med HTF de sämsta löneförhandlarna i Sverige. Och dessa sätter ni er tillit till, Markus!!! Och säger sedan att det är SKL som är dåliga förhandlare!!! Nä, skärpning. Skyll inte ifrån er!

  Börja förändringen genom att kräva att ert fack åtminstone har utbildning i förhandling och affärsuppgörelser. De har de inte.

  Jag vet att du försvarar ditt Vårdförbund men vad tycker du egentligen om att Vårdförbundets ordförande syns tillsammans med ett parti som tillsammans med socialdemokraterna vi konfiskera 1/3 av det ni nu kämpar för att få i lönehöjning om de får chansen? Tycker du det är bra???

 3. Markus Says:

  Jag kan Vårdförbundets agenda och jag har mina egna åsikter. I en pågående konflikt kommer jag som du redan skrivit att stå bakom förbundet. Personligen svider det i ett blått hjärta och vad som händer med sittande styrelse kommer att utvisas i kongressen till hösten (samtidigt står jag fast vid att det är en löjlig mediakåthet just nu).
  Vårdförbundets medlemmar har ungefär samma spridning av partianknytning som de svenska folket. Hon kan ha skitit i det blå skåpet så att säga.

  Vår nuvarande chefsförhandlare har inte suttit i någon större förhandling å Vårdförbundets vägnar så vi får se vad hon går för. Jag har inga personliga åsikter om Margareta ännu. Många är vi dock som passar med piska om det görs några större felsteg. Det finns fler fora som inte är så offentliga, dock är majoriteten i förbundet villiga att göra avkall på sina egenintressen under den här lönekampen. Det är liksom nu eller aldrig i flera bemärkelser. Den fackliga rörelsen har inte råd att förlora för då desarmersa förbunden. Detta gäller de flesta fackföreningar som tappar medlemmar men aldra helst för Vårdförbundet den här gången. Ingen hemlighet precis…

  Det finns andra frågor där Vårdförbundet behövts. Ett av dem är att bryta ner hirrarkistrukturer inom landstingen. I landstignet är chef det samma som läkare eller sjuksköterska beroende på hur högt i organisationen chefsposten ligger. Det är stelt och näst intill omöjligt att genomföra förändring. Gott chefs och ledarskap är inte det samma som god yrkeskunskap. Inte blir det bättre av monopol heller, anser jag personligen. Jag ser gärna en ordentlig vårdreform i Sverige och det går inte att göra ensam. så, nu har du fått höral lite av min personliga åsikt.
  /Markus

 4. Ole Dolyckan Says:

  Tack för att du delar med dig Markus! Spännande!

  Jag passar på att slänga ut en fråga till när du ändå är i farten…

  Hur skulle du ställa dig till att en icke-facklig, helt opolitisk organisation agerade som professionell löneförhandlare åt dig och alla sjuksyrror – och kanske alla andra yrkesgrupper?

  En neutral organisation som tog till hänsyn alla nationalekonomiska aspekter, konjunkturläget och de samlade statliga finanserna så att lönesättningarna i Sverige både blev rättvisa och jämlika? En lönesättningprocess som är solidarisk mot alla i samhället!

  För visst känner du också att fackets monopol på lönesättning i Sverige har gått åt skogen, Markus?

 5. Markus Frick Says:

  OJ! vilken ny vinkel… Jag har aldrig tänkt i dem banorna och måste ärligt talat säga att jag inte riktigt vet vad jag tycker i den frågan än.

  Reflektion:

  För mig är det ett nytänkt och en spännande tanke. Jag ser klart fördelar som att frågor som genusperspektiv, minoritetsperspetiv och världsläge skulle kunna bli lättare att hantera. Det skulle ge en tygnd i dessa frågor. Vem skall ha vad och vem skall få lida diskussionen skulle inte bli så dramatisk om det fanns en övergripande plan och långsiktighet.

  Samtidigt ser jag att det skulle kunna bli en lång väg från ekonomisk prioritetsfråga till individuell lönesättning. Det skulle krävas en enorm kunskap av den centrala förhandlignen för se all den kompetens som finns inom alla olika sektorer…
  Jag skulle vilja att det fanns en egen specifik yrkesgrupp för rollen som centralförhandlare annars skulle det nog dyka upp sakkunniga vilka skulle komma från olika yrkesgrupper som i sin tur skulle kunna bli partiska.
  Kanske det du menar med professionella förhandlare (att bla vara opartisk)?

  Idag skall allt räknas när man tecknar löneavtal. där räknas även in sänkt pensionsålder, flex, utbildningssuventionering och arbetstidsförkortningar (som annars ses som arbetsmiljöfrågor när de tecknas lokalt) osv.

  Ser du att rätten att teckla avtal skulle slopas helt eller bara avtal rörande den centrala lönerörelsen? om helt, skulle eventuella lokala avsteg skickas upp för central granskning?

  Det är ju viktigt att de lokala verksamhetsnära undantagen som gagnar både arbetsgivare och arbetstagare fortfarande får utrymme. Tex. smala områden där man kanske ligger ute på en båt till havs, där kanske man inte vill ha eller vill betala ut löna för flera dygn. Där gagnas alla av att ge lön i form av ledighet.
  Ett extremt exempel men du förstår tanken med att det kan behövas avsteg?

  Det skulle kräva lagförändring och ratificeringsarbete vilket kräver acceptans från samhället (men det är en annan fråga, allt går om man vill).

  Förslaget utesluter ju inte att fackliga förbund skulle kunna fortsätta jobba med yrkesfrågor som tex. utbildningsfrågor, internationellt solidaritetsarbete, forskning mm. Yrkesgrupper som räknas som professioner har vissa krav som erkända kunskapsområden, etiska koder, yrkesidentitet och kultur, yrkesorganisationer. Alla våra medlemmsgrupper har dessa krav och nätvärk till andra länder och organisationer. Vårdförbundet samordnar tex vart annat år vårdstämman i älvsjö där vi kan ta del av den senaste forskningen och träffa andra sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor från andra delar av Sverige och världen.

  Jag måste ”suga på karramellen” ett tag till. Helt klart en spännande tanke…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: