Pest, kolera eller FRA-lagen?

Det finns tre alternativ men bara en lösning som jag ser det…

Stäng ner FRA!

Nej, detta är inte lösningen. Det går inte att stänga ner FRA hur mycket man än skulle vilja det. Vår värld som vi lever i är lika ful som den är vacker. Att stänga ner FRA vore lika korkat och katastrofalt som att surfa på nätet utan att ha vare sig brandvägg eller anti-virusprogram på datorn. Man gör det helt enkelt inte.

Låt också den som med 100% säkerhet kan säga att det INTE finns hot i och mot Sverige i form av ”trojanska hästar”, ”spioner” och ”maskar” kasta den första stenen…

Låt FRA-lagen vara!

Nej, detta är inte lösningen. Det har framkommit att FRA har signalspanat i kabel olagligt under socialdemokraternas tid vid makten pga socialdemokraternas ovilja och oförmåga att ta detta besvärliga beslut. FRA har alltså varit laglöst fram till onsdagen den 18 juni! Det faller på sin egen orimlighet att ha ett oreglerat och laglöst FRA. Denna slapphänta hantering av socialdemokraterna av FRA har alltså varit det gällande alternativet fram till då den borgerliga majoriteten tog ansvar i frågan.

Ja, till den nya FRA-lagen!

Ja, detta är lösningen. FRA blir Sveriges brandvägg och anti-virusprogram mot världen. Hoten mot Sverige har förändrats radikalt sedan andra världskriget då FRA inrättades. Därför behövs nya metoder för att i förväg upptäcka de som planerar till exempel terrorattentat mot svenska mål. Ett bättre skydd mot yttre hot måste inrättas.

Den tidigare lagen var föråldrad och innebar att FRA endast lagligen kunde spana på information som spreds via radiovågor. Därför måste spaningen moderniseras!

Den nya FRA-lagen är en perfekt balansgång mellan rättssäkerhet och personlig integritet.

FRA måste fråga en ”domstolsliknande” nämnd för att få tillstånd att spana. Sökning på personer får bara ske om det är av ”synnerlig vikt”. Spaningen är helt automatiserad och sköts av den femte snabbaste datorn i världen dvs. en mycket snabb dator som enbart förstår ettor och nollor söker efter speciella kombinatiner av ettor och nollor. Tillstånd att spana ges för högst sex månader i taget. Signalspaningen får endast ske för att kartlägga ”yttre hot” mot landet. Spaning i kabel får bara ske när trafiken går över Sveriges gräns.

För att allt ska gå till på ett kontrollerat sätt så är övervakarna övervakade av dels Datainspektionen och Försvarets underrättelsenämnd (FUN). Riksdagen ska skapa en integritetskommitté. Integritetskommittén ska rekrytera ett integritetsskyddsombud. Integritetsskyddsombudet ska skydda integriteten hos personer som är bosatta i Sverige. Och så ska Försvarets underrättelsenämnd få en parallellmyndighet som ytterligare stärker insynen och öppenheten i FRA.

När man rensar borta all mumbo-jumbo, alla faktafel, lögner, flygbladspropaganda och paranoida argument som snurrat i FRA-karusellen så är det enda svaret som står fast kvar med båda fötterna på jorden:

Ja, till den nya FRA-lagen!

http://www.twingly.se

http://www.bloggportalen.se

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2719438.ab

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1380737.svd

http://aftonbladet.se/nyheter/article2719438.ab

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1379555.svd

http://www.politikerbloggen.se/2008/06/19/9198/trackback/

http://federley.blogspot.com/

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=795317

Annonser

22 svar to “Pest, kolera eller FRA-lagen?”

 1. Bo Högrelius Says:

  Ni lurar inte hela Svenska folket!

  Den manöver som regeringen nu slog in på vad gäller FRA-affären lurar åtminstone inte mig.
  FRA kanske tom. har sin stordator igång redan? Vem och hur gick det till när de fick pengar till denna investering??Hur mycket och när?
  Frågor som är ytterst viktiga att få reda på eftersom sossarna sprider dimridåer. Det bör redan under deras regering beviljats pengar till FRA?

  Jag upprepar en gång till och uppmanar andra till att börja tänka efter :”vad är det för samhälle vi vill ha”?

  Vill vi verkligen ha ett kontrollsamhälle där staten kan kolla allt vad vi gör i våra liv.Det räcker nu!

  Jag trodde verkligen inte att en borgeligt liberal regering skulle utsätta oss för denna förbannelse.
  Att socialdemokratin vill ha ett kontrollsamhälle liksom övrig vänster, detta vet varenda tänkande människa eftersom det ligger i socialismens innersta väsen. Ska vi verkligen ha ett samhälle liksom DDR:s STASI?
  Ska borgeliga partier som talar om individens frihet genomföra Europas värsta kontrollsamhälle? Något är sjukt och unket i denna affär , de döljer något för oss!

  Ikväll röstade de borgeliga igenom det ruttna förslaget. Birgitta Olsson från FP var den enda som la ner sin röst.
  Idag skrevs det historia med andra ord.Sverige avskaffade yttrandefriheten och meddelarfriheten per trådbunden uppkoppling.
  Men som sagt var , om man vill avslöja något så får man ta andra kontakter. Terrorister och andra brottslingar har sedan länge insett att det inte går att använda sig av mail om man inte krypterar dem ordentligt. Statsapparaten slösar bort sina pengar i onödan med att bygga upp denna kontrollmaskin. Dessutom har det här redan givit Sverige vanrykte i världen,vi blir jämförda med olika diktaturstater med all rätt!
  Vem och vilket IT-bolag vill satsa på Sverige nu?
  SÄPO registrerade mig när jag skrev vanliga insändare i våra dagstidningar.Hemligt står det på dessa avsnitt i min akt vilken ni kan se här på min blogg i tidigare skrivningar. Hur blir det inte nu när olika mail fastnar och läses av någon klantig tjänsteman som lägger in dessa i en speciall folder.
  Sedan när man har fått in några oskyldiga mail till i denna folder då får inte folk ett tu tre de jobb som de söker!

  Nu har nog också myndigheterna lärt sig att inte göra och säga som de gjorde till mig på sin tid:”du borde ha fått det här jobbet men jag får inte anställa dig men jag vet inte varför”!

  I och med det här så vidhåller jag vad jag sa tidigare, jag kommer ej att någonsin mer kunna rösta på något av de partier som står bakom denna nya äckliga lag!

 2. Ole Dolyckan Says:

  Hotet mot Sverige kanske är större än vi tror, Bo? Surfar du på nätet utan anti-virusprogram eller brandvägg? Varför vill du att Sverige ska göra det?

  Alla länder har en motsvarighet till FRA. Skillnaden är att FRA i Sverige nu är begränsat. Innan onsdagen fanns det inga regler för FRA. De spanade i kabeln utan tillåtelse ändå!

  Jag är liberal och ser därför ett begränsat FRA som en bättre lösning än ett laglöst FRA.

  Vad tycker du, Bo?

 3. Citizen Says:

  Meningslös komprimering av debatten. Det handlar ju inte om dataspel, brandväggar eller ”jag har inget att dölja”. Nehej, det kan vara lätt att säga den dagen som t ex sd sitter i riksdagen eller med mer makt. Vem är då ett hot mot samhället” Vad är ett hot mot samhället? Är spam olagligt? Är det farligt med trojaner? Vad består skadan i? Ekonomisk, eller integritet eller människoliv? Vad innebär ”Lex Orwell” egentligen? Den diskussionen är den viktiga. Allt annat är bara trams och förenkling men tyvärr helt naturlig i ett samhälle där ytan är viktigast och ekonomi hos företag går före det mesta.
  http://swedeninternetcontrol.blogspot.com/

 4. Ole Dolyckan Says:

  Jo, Citizen. Hela FRA-karusellen handlar om just dessa tre alternativen. Det är ingen ”meningslös komprimering”…

  Lex Orwell är just ett FRA som agerar utan regleringar såsom det har skett under den socialdmeokratiska regimens tid. Helt utan begränsningar. I hemlighet.

  FRA var ju för tusan laglöst pga socialdmeokraternas slapphänta ovilja att ta beslut och reglera FRA!

  Så det finns som sagt bara tre alternativ men bara en lösning:

  1. Skrota FRA och Sverige blir lika sårbart som en PC på internet utan anti-virusprogram?

  2. Fortsätta ha ett laglöst FRA som lyssnar av utan begränsningar?

  3. Vi byter till ett reglerat FRA som agerar under mycket stora begränsningar?

  Vilket alternativ är lösningen tycker du?

 5. Rikard Says:

  ”Låt också den som med 100% säkerhet kan säga att det INTE finns hot i och mot Sverige i form av “trojanska hästar” och “maskar” kasta den första stenen…”

  Ledsen, men FRA är inte tänkt att vara något slags brandvägg eller IT-incidentmyndighet. Det är inte tanken, så det argumentet faller utanför sakfrågan. Där har vi redan http://www.sitic.se/”.

  Vill du förstärka SITIC så är det en annan diskussion.

  ”Det har framkommit att FRA har signalspanat i kabel olagligt under socialdemokraternas tid vid makten pga socialdemokraternas ovilja och oförmåga att ta detta besvärliga beslut. FRA har alltså varit laglöst fram till igår! Det faller på sin egen orimlighet att ha ett oreglerat och laglöst FRA.”

  Om någon myndighet sysslat i flera år med något olagligt, är det din allvarliga övertygelse att det naturliga då är att

  1) Göra olagligheterna lagliga
  2) Förstärka mandatet och ge fler sätt att utföra det som tidigare var olagligt

  Om du tänker efter lite innan du svarar så tror jag inte du på allvar tycker att det är en naturlig reaktion.

  Tänk om det kommer fram att poliser arbetar extra som TV-pejlare och tar sig in i folks hem med hjälp av sin polislegitimation och kontrollerar om TV finns. Det är olagligt. Skulle du då motivera att 1) göra detta lagligt, 2) låta poliser även dyrka upp dörrar hos folk som inte är hemma för att kontrollera eventuellt tv-innehav?

  ”Den tidigare lagen var föråldrad och innebar att FRA endast lagligen kunde spana på information som spreds via radiovågor. Därför måste spaningen moderniseras!”

  Du är medveten om att du i ditt andra argument påstod att just det med att spana på andra sätt var olagligt, va? Jag påminner dig gärna: ”Det har framkommit att FRA har signalspanat i kabel olagligt”.

  Varför var det olagligt, tror du?

  Det handlar inte om någon modernitet med kabel. Kabel har funnits sedan telegraflinjernas tid och sedan den första telefonen. Varför har det krävts domstolsbeslut för att avlyssna telefontrafik hittills, tror du?

  Nu vill du alltså göra det lagligt för den myndighet som enligt dig själv spanat i kabel olagligt att – tam-tam – spana i kabel! Det låter ju logiskt!

  Det som vore naturligt, snarare än dina i mitt tycke perverterade reaktioner på grundlagsbrott är inte att göra dem lagliga.

  Det naturliga vore att

  1. Utred påstådda brott som FRA ska gjort sig skyldiga till

  2. Utred eventuella yttre hot och redovisa dem öppet och parlamentariskt.

  3. Utred vilka metoder som krävs för att möta eventuella specificerade yttre hot.

  4. Utred vilket intrång mot den personliga integriteten och privatlivet ovanstående metoder kommer innebära. Avgör i en öppen debatt i parlamentet om påstådda yttre hot står i proportion till integritetsintrången. Tillåt fri omröstning i en så ur demokratisynpunkt viktig fråga.

  5. Utred vilken myndighet som är bäst lämpad för detta bemötande av yttre hot, om nu parlamentet efter fri omröstning skulle tillåta metoderna.

  Vad man gjort i FRA-frågan är att man utgått från att FRA ska få signalspaning att syssla med. Sedan har man tagit fram metoder och ignorerat kritiska remissvar. Vidare har man ignorerat påstådda lagbrott av FRA. Och för att motivera allt detta kommer man med mycket oprecisa och svepande formuleringar om yttre hot. Allt detta ska motivera att staten ska få kopiera all tele- och internettrafik som medborgarna producerar och söka däri efter vissa ord.

  Läs gärna remissvaren för jag orkar inte räkna upp på hur många sätt denna lag bäddar för övergrepp och oproportionella intrång i privatlivet.

  Läs gärna även den här listan på vilka som kritiserade lagen innan den antogs så väl som den här listan på folk som i efterhand kritiserat såväl handläggningen som lagen.

  Tack för ordet, som ännu är relativt fritt.

 6. Klas Says:

  Skulle gärna se lite svar på ett par korta frågor angående FRA.

  1. Om du var en terrorist med planer att attackera Sverige, skulle du då kryptera din internettrafik och göra allt du kan för att inte bli upptäckt?

  2. Eftersom du är för FRAs massavlyssning eller signalspaning som ni felaktigt brukar kalla det, är du för eller emot att en enhet skulle inrättas vars uppgift skulle vara att öppna ALL vanlig post i landet? (Kom inte dragandes med nåt om att FRA bara ska spana på utlandstrafik då minst 90% av ALL inrikes trafik gå över landets gränser.)

  3. Har sett i ett par tidningar att Sverigedemokraterna har kommit över 4%-spärren, ponera att de kommer in i riksdagen nästa val och ett par år senare har de en majoritet, vad tror du FRA kommer söka efter då?

  4. Behövs FRA? Kan du nämna någonting som FRA har gjort efter att Arne Beurling knäckte tyska G-skrivare?

 7. Christoffer Pettersson Says:

  om FRAs aktivitet ar olaglig sa kan man val i alla fall saga att det ar reglerad genom att den helt enkelt AR OLAGLIG, att kalla en legalisering for reglering och pa kopet ge dom en uppsjo med nya leksaker ar inte ett bra alternativ i min mening. tidigare har dom inte haft en chans att komma in bland kabeltrafiken och rota och det far dom I.O.M detta.
  Mycket stora begransningar var det uttryck som alliansen anvande da dom forradde oss liberaler, advokatforbundet sa att lagen fortfarande lacker som ett sall.

 8. Ole Dolyckan Says:

  Vi kan inte vara utan FRA så då är alternativet att reglera och kontrollera FRA. Det sker nu. Innan onsdagens beslut var FRA laglöst. Den borgerliga regeringen tog ett klokt och ansvarsfullt beslut.

 9. Ole Dolyckan Says:

  ”1. Om du var en terrorist med planer att attackera Sverige, skulle du då kryptera din internettrafik och göra allt du kan för att inte bli upptäckt?”

  Visst skulle jag göra allt för att inte upptäckas. Men det innebär inte att Sverige ska göra det enklare för dem. En IP-adress går alltid att hitta. Hur sjukt det än kan låta så är terrorister människor och människor gör misstag. FRA:s avlyssning är helt datoriserad. Automatisk. Inom en begränsad ”rymd”. Kontrollerad.

  ”2. Eftersom du är för FRAs massavlyssning eller signalspaning som ni felaktigt brukar kalla det, är du för eller emot att en enhet skulle inrättas vars uppgift skulle vara att öppna ALL vanlig post i landet? (Kom inte dragandes med nåt om att FRA bara ska spana på utlandstrafik då minst 90% av ALL inrikes trafik gå över landets gränser.)”

  Jag är för avlyssning av specifika mål. Inte massavlyssning. FRA kommer inte syssla med massavlyssning. De har inget intresse av det:

  http://nyhetskanalen.se/1.509766/2008/06/19/fra_felaktigt_fokus_i_fragan

  ”3. Har sett i ett par tidningar att Sverigedemokraterna har kommit över 4%-spärren, ponera att de kommer in i riksdagen nästa val och ett par år senare har de en majoritet, vad tror du FRA kommer söka efter då?”

  Sverigedemokrater lika lite som alla partier bara knalla in och säga till FRA att avlyssna något specifik. Det har ju beslutet i onsdags sett till. Nu är FRA kontrollerat, reglerat och övervakat. Det var det inte innan.

  Det handlar om rikets säkerhet – inte åsiktsregistrering.

  ”4. Behövs FRA? Kan du nämna någonting som FRA har gjort efter att Arne Beurling knäckte tyska G-skrivare?”

  Ja, FRA behövs. 80% av rysslands internettrafik går genom Sverige. Hotbilden mot EU och Sverige ökar. Nästa år har Sverige EU:s ordförandskap. Frågan besvaras bäst med en motfråga: Varför ska Sverige som enda land i världen inte ha ett FRA?

 10. Christoffer Pettersson Says:

  det ar ingen som ar emot hela ”rikets sakerhet” konceptet, det man ar emot ar att lagen ar nagot uppat vaggarna bred och dom far avlyssna i princip vad som helst med denna lagen, jag tvivlar pa att din expertis pa hur lagar fungerar overstiger advokatforbundets

 11. Klas Says:

  En IP-adress gå inte alls alltid att hitta, nämnde jag KRYPTERING?! Terrorister krypterar redan idag all sin kommunikation, och lär väl fortsätta…eller vad tror du?

  Öh, så du menar att regeringen inte kan påverka vad FRA ska söka efter? FRA arbetar på uppdrag av regeringen! FRA är en civil myndighet och inte en militär! Om Sverigedemokraterna eller jag-hatar-alla-som-inte-tycker-som-mig-partiet kommer till makten med majoritet så är det klart att FRA får nya uppdrag, men det är väl otänkbart…?

  Och igen, kan du nämna NÅGONTING som FRA har gjort efter att Arne Beurling knäckte tyska G-skrivare? Någonting? En enda sak?

  Apropå Ryssland, kan du läsa den här kommentaren: http://torrentfreak.com/swedes-to-be-wiretapped-despite-protests-080619/comment-page-1/#comment-423997

  Man får faktiskt erkänna att man har fel…

 12. Ole Dolyckan Says:

  ”En IP-adress gå inte alls alltid att hitta, nämnde jag KRYPTERING?!”

  Oftast går det. Om man vill…Och världens femte snabbaste dator klarar nog att hitta IP-adresser till terrorister – om den vill…

  ”Om Sverigedemokraterna eller jag-hatar-alla-som-inte-tycker-som-mig-partiet kommer till makten med majoritet så är det klart att FRA får nya uppdrag, men det är väl otänkbart…?”

  Ja, det är otänkbart. Det är omöjligt för ett enskilt regeringsparti att ge order till FRA.

  ”Och igen, kan du nämna NÅGONTING som FRA har gjort efter att Arne Beurling knäckte tyska G-skrivare? Någonting? En enda sak?”

  Nej, eftersom FRA:s verksamhet skett i det fördolda så kan jag inte det. Nu är det slut med hemligheterna. Nu kanske vi kan uppsatta FRA:s insatser och vilket skydd de verkligen ger oss. Låt oss göra en utvärdering om 2-3 år. Om FRA inte gjort något väsentligt så kan man börja skrota det.

  ”Apropå Ryssland, kan du läsa den här kommentaren”

  Så du är på Rysslands sida. Jag blir inte förvånad…

  ”Man får faktiskt erkänna att man har fel…”

  Jag säger det samma. Ge mig ett argument varför Sverige som enda land i världen inte ska ha ett FRA..?

 13. Emelie Says:

  Pinsamt att kalla sig liberal. Vad är friheten med den här lagen? Jag känner mig knappast fri, snarere instängd. Jag vill ha mina personliga sms kvar. Det är meningen att bara den personen jag skickar till ska läsa, ingen annan.

 14. Ole Dolyckan Says:

  ”Vad är friheten med den här lagen? ”

  Lagen begränsar FRA. Det är väl vad liberalism står för? Att begränsa övervakningssamhället.

  FRA kommer inte att rota i privatpersoners privatliv. Det är propaganda. Dålig propaganda. Syftet med denna lag är att öka insynen i FRA och kontrollen på vad de egentligen sysslar med…Under socialdmeokraternas regim så fanns ingen lag som begränsade vad FRA kunde göra. Det har ju även visat sig att de avlyssnat internettrafiken i smyg…

  Nu är FRA bra. Man kan såklart alltid göras mer. Putsa och fila i kanterna. Men det är ett stort framsteg att denna lag röstades igenom!

 15. Niklas Lindgren Says:

  ”Jag är för avlyssning av specifika mål. Inte massavlyssning. FRA kommer inte syssla med massavlyssning. De har inget intresse av det:”

  Kalla det vad du vill, men en del av FRA är att man skall scanna alla mail och SMS med sökord. Det är ett faktum.
  Så om vi bortser från möjliga tekniska problem, tycker du att staten också skall lagra alla telefonsamtal och sedan scanna av dem med sökord?
  Tycker du att staten skall öppna alla brev och scanna igenom dem efter sökord?
  Är det liberalt?

 16. Ole Dolyckan Says:

  ”Kalla det vad du vill, men en del av FRA är att man skall scanna alla mail och SMS med sökord. Det är ett faktum.”

  Nej, det är inte sant. Du får läsa på lite bättre. FRA har inget intresse av att läsa av ALLA e-post och SMS.

  ”tycker du att staten också skall lagra alla telefonsamtal och sedan scanna av dem med sökord?”

  Du menar den lagen som Bodström och sossarna röstade fram när de satt som regering – utan att ett finger restes i protest från varken vänsteraktivister eller manchesterbyx-liberaler?

  Nej, den måste skrotas.

  ”Tycker du att staten skall öppna alla brev och scanna igenom dem efter sökord? Är det liberalt?”

  Det kommer de inte att göra. Det är bara skräckpropaganda.Vi konservativa och liberaler har i och med lagen sett till att begränsa FRA. Innan var FRA laglöst och oreglerat pga socialdemokraternas oförmåga att rösta igenom en FRA-lag.

  I framtiden kommer du att skratta åt din egen naivitet i denna fråga, Niklas.

  Låt oss göra en utvärdering vad FRA åstadkommit 2-3 år. Om FRA inte lyckats fånga några bovar eller skyddat oss medborgare mot yttre hot så kan vi börja montera ned FRA eller begränsa deras aktiviteter ännu mer.

  Som av en händelse tar 80% av all rysk internettrafik vägen över Sverige – det är målet för FRA:s vakande öga. Inte människors porrsurfande och tjatter på mobiltelefonen…

 17. Niklas Lindgren Says:

  “Nej, det är inte sant. Du får läsa på lite bättre. FRA har inget intresse av att läsa av ALLA e-post och SMS.”

  Jo så är det visst, i alla fall enligt dina egna källor så skall FRA tillåtas skanna av alla mail och sms (med mera) som går over vår nationsgräns (vilket är en majoritet av våra mail):

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=794489
  “Tanken är att all information med kabel till och från Sverige ska genom ett filter. Filtret reagerar på förinställda termer och information som innehåller dessa fastnar i filtret….. det gäller all information som går via kabel: Allt som sker på internet – chat, facebook, msn och information om vilka nyhetssidor du läser. Om du använder en backup för dina semesterbilder på nätet och om du använder ordbehandling och kalkylprogram via till exempel google docs blir alla de dokumenten tillgängliga för filtret att söka igenom. Det gäller också sms, ip-telefoni och fax.”

  Så igen, om du nu tycker att staten har rätt att skanna igenom våra mail, sms, chat, fax och it-telefoni etc, tycker du också att staten har rätt att gå igenom våra vanliga brev och våra vanliga telefonsamtal med sökord? Annars är du ju inte konsekvent

  För vad FRA, eller vad vår nuvarande regeringen egentligen är intresserad av är totalt irrelevant för mig som liberal. Det handlar om att staten inte skall ha sådan är makt över individen och det handlar om att vi skall ha en lagstiftning som förhindrar att framtida regeringar (som vi kanske litar mindre på) kan använda den mot oss. För om vi bara skall utgå från att vi litar på dagens regering så skulle vi lika gärna kunna tillåta dem att lyssna av all vår telefontrafik och öppna och läsa våra vanliga brev. Igen, är det något du stödjer?

 18. Ole Dolyckan Says:

  Observera datumet på artikeln. Informationen i artikeln är osann och en del i den propagandakampanj mot FRA-lagen.

  Saxat från FRA.se:

  Påstående:
  Eftersom inrikestrafik kan gå i kabel via utlandet så kommer FRA att avlyssna massor av inrikestrafik.

  Klargörande:
  FRA arbetar med utländska förhållanden enligt våra uppdragsgivares inriktning och får enligt lagförslaget inte spana på inrikestrafik. Sökbegreppen utformas för att finna information om yttre hot mot Sverige och ska därför inte ge träffar på inrikestrafik. Eftersom FRA varken får eller vill använda inrikestrafiken kommer en rad olika sätt att spärra inhämtningen av sådan trafik att användas. Om någon inrikestrafik ändå slipper igenom dessa spärrar kommer den att förstöras så snart den påträffas.

  Att inrikestrafik ibland passerar nationsgränsen innebär däremot att trafiken kan vara utsatt för avlyssning av utländsk underrättelsetjänst

  ================

  FRA har inget intresse av att spionera på människors privatliv.

 19. Ole Dolyckan Says:

  Länk till påståenden och klargöranden kring den nya FRA-lagen:

  http://www.fra.se/omfra_faq_lag.shtml

 20. Niklas Lindgren Says:

  Ole Dolyckan,
  Jag har två invändningar mot det du skriver:
  1. Du skriver hela tiden om vad FRA är intresserat av och vad FRA skall göra. Men det är, när det gäller lagstiftning, fullständigt irrelevant. Det spelar alltså ingen roll ifall dagens regering mest är intresserad av rysk Internettrafik, eller om FRA i sin tekniska utformning skall ha ett filter som gör att mail som studsar över nationsgränsen två gånger (för att filtrera bort mail som egentligen sker mellan två personer i Sverige). Vad som är intressant är vad staten och FRA kommer att ha tillåtelse att göra. Och i den lagtexten står det mig veterligen ingenting om att exkludera mail som går två gånger över nationsgränsen. Så vad staten och FRA har tillåtelse till är att snoka i all trafik som går över nationsgränsen. Det är det viktiga. Varför? Jo för att lagarna vi stiftar skall vara lika integritetssäkra oavsett om det är en moderat eller en Ohly elle en nationaldemokrat som är statsminister. Det är staten, oavsett regeringens partibeteckning, som inte skall ha den makten. Ser man inte det är det ju ingen större skillnad på ens statsvurmande med det en kommunist hyser….

  2. Om vi nu trots allt säger att FRA endast söker på mail, sms, etc som går en gång över nationsgränserna…ja men då är det liktydigt med att staten skall få scanna alla vanliga telefonsamtal och brev som går över vår nationsgräns också. För min del är det i princip lika illa som att staten skulle få tillåtelse att scanna av alla våra inrikes telefonsamtal och brev. Vad tycker du? Tycker du verkligen att ett telefonsamtal eller ett brev skall vara nationens intresse så fort det skickas utomlands, eller skickas från utlandet? Kränker inte det svenskars integritet?

 21. Lasse Landberg Says:

  Nu märks det verkligen att storebror är desperat. Ett billigt försök att blanda bort korten.

  De är ju just de ”erfarna yrkesmänniskorna” och experterna som är hårdaste kritiker och emot lagen! Det här verkligen allvarligt.

 22. Ole Dolyckan Says:

  De “erfarna yrkesmänniskorna” har tystnat. Nu börjar det dock dyka upp personer som ”ändrat uppfattning” eftersom de fallit för de billiga lögnerna och propaganda och faktafelen som FRA-motståndarna spridit…

  Innan höstens sista blad fallit så är 90% av Sveriges befolkning FÖR den borgerliga FRA-lagen. Mark my words..:-)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: